Survey logo

שאלון צפיין

אנו עובדים על שיפור הצפיין המשמש את הספרייה. נשמח אם תוכלו להקדיש כמה דקות כדי להשתמש בצפיין ולהשיב על מספר שאלות.

1.

מהו הרושם הראשוני שלך מהצפיין?

2.

האם ברור לך לאן הגעת ומהו הפריט המוצג?

3.

האם כותרת התמונה בולטת מספיק לדעתך?

4.

אם לא, היכן לדעתך צריכה להיות ממוקמת כותרת התמונה?

5.

האם הינך מרוצה מגודל התמונה?

6.

האם הצלחת להגיע לתצוגת מסך מלא?

7.

האם תצוגת המסך המלא מוצלחת בעיניך?

Question image

8.

האם הבחנת בכפתורים המאפשרים לשלוט בגודל ובתצוגת התמונה?

9.

באילו כפתורים השתמשת?
האם הצלחת להבין מה כל אחד מהם עושה?

10.

האם יש כפתורים שהיית רוצה להוסיף או שלדעתך אפשר להסיר?

1/4