Create your own survey using this template with Survs. Learn more

Ново проучване за тестване на продукти и концепции

1.

Като цяло каква е вашата реакция към описания продукт?

2.

Доколко бихте се заинтересували от използването на описания продукт?

3.

Кое от изброените най-добре описва нуждата ви от този продукт?

4.

Какво ви харесва най-много в продукта?

5.

Какво най-малко ви харесва в продукта?

6.

Колко често бихте могли да намерите приложение за този продукт?

7.

Като цяло, доколко се интересувате от закупуването на този продукт?

8.

Въз основа на описанието каква цена бихте очаквали да платите за продукта?

Страница 1/1

Powered by Survs