Create your own survey using this template with Survs. Learn more

Nový průzkum testování produktů a konceptů

1.

Jaká je vaše reakce na popsaný produkt?

2.

Jak by vás zajímalo použití popsaného produktu?

3.

Který z následujících nejlépe popisuje vaši potřebu tohoto produktu?

4.

Co se vám na produktu nejvíce líbí?

5.

Co se vám na produktu líbí nejméně?

6.

Jak často můžete najít použití tohoto produktu?

7.

Jaký je váš celkový zájem o koupi tohoto produktu?

8.

Jakou cenu byste na základě popisu očekávali za produkt?

Strana 1/1

Powered by Survs