Create your own survey using this template with Survs. Learn more

סקר בדיקת מוצרים ומושגים חדשים

1.

בסך הכל, מה תגובתך למוצר המתואר?

2.

עד כמה היית מעוניין להשתמש במוצר המתואר?

3.

איזו מהאפשרויות הבאות מתארת ​​בצורה הטובה ביותר את הצורך שלך במוצר זה?

4.

מה אתה הכי אוהב במוצר?

5.

מה הכי פחות מוצא חן בעינייך במוצר?

6.

באיזו תדירות תוכל למצוא שימוש במוצר זה?

7.

בסך הכל, עד כמה אתה מעוניין לקנות מוצר זה?

8.

על סמך התיאור, איזה מחיר הייתם מצפים לשלם עבור המוצר?

עמוד 1/1

Powered by Survs