Create your own survey using this template with Survs. Learn more

Ny produkt- og konsepttestingundersøkelse

1.

Generelt, hva er din reaksjon på det beskrevne produktet?

2.

Hvor interessert vil du være i å bruke det beskrevne produktet?

3.

Hvilket av de følgende beskriver best behovet ditt for dette produktet?

4.

Hva liker du mest om produktet?

5.

Hva liker du minst med produktet?

6.

Hvor ofte kan du finne et bruk for dette produktet?

7.

Totalt sett, hvor interessert er du i å kjøpe dette produktet?

8.

Basert på beskrivelsen, hvilken pris forventer du å betale for produktet?

Side 1/1

Powered by Survs