Create your own survey using this template with Survs. Learn more

Ny produkt- och koncepttestundersökning

1.

Sammantaget, vad är din reaktion på den beskrivna produkten?

2.

Hur intresserad skulle du vara att använda den beskrivna produkten?

3.

Vilket av följande beskriver bäst ditt behov av denna produkt?

4.

Vad tycker du mest om produkten?

5.

Vad tycker du minst om produkten?

6.

Hur ofta kan du hitta en användning för den här produkten?

7.

Sammantaget, hur intresserad är du att köpa den här produkten?

8.

Baserat på beskrivningen, vilket pris kan du förvänta dig att betala för produkten?

Sida 1/1

Powered by Survs