Create your own survey using this template with Survs. Learn more

Проучване за оценка на курса

1.

Моля, попълнете следните полета:




2.

Каква обща оценка бихте дали на курса?

3.

Моля, посочете нивото си на съгласие със следните твърдения:

Силно несъгласие Не съм съгласен Неутрален Съгласен Категорично съгласен
Целите на курса бяха ясни
Учебниците на курса бяха ясни и добре написани
Заданията бяха подходящи за нивото на този клас
Курсът увеличи интереса ми към темата
Курсът отговаряше на очакванията ми

4.

Каква обща оценка бихте дали на учителя?

5.

Моля, посочете нивото на съгласие със следните твърдения:

Силно несъгласие Не съм съгласен Неутрален Съгласен Категорично съгласен
Учителят демонстрира знания по предмета
Учителят беше ефективен при предаването на съдържанието на курса
Учителят насърчава обратната връзка от класа
Учителят показа истинска загриженост за учениците
Учителят беше ентусиазиран от курса

6.

Бихте ли препоръчали този курс на други студенти?

7.

Моля, предоставете коментари или предложения, които биха могли да помогнат за подобряване на този курс в бъдеще?

Страница 1/1

Powered by Survs