Create your own survey using this template with Survs. Learn more

Průzkum hodnocení kurzu

1.

Vyplňte prosím následující pole:
2.

Jaké celkové hodnocení byste kurzu dali?

3.

S následujícími prohlášeními uveďte, do jaké míry souhlasíte:

Rozhodně nesouhlasím Nesouhlasit Neutrální Souhlasit Velmi souhlasím
Cíle kurzu byly jasné
Učebnice kurzu byly jasné a dobře napsané
Přiřazení odpovídalo úrovni této třídy
Kurz zvýšil můj zájem o předmět
Kurz odpovídal mým očekáváním

4.

Jaké celkové hodnocení byste učiteli dali?

5.

Pomocí následujících prohlášení uveďte, do jaké míry souhlasíte:

Rozhodně nesouhlasím Nesouhlasit Neutrální Souhlasit Velmi souhlasím
Učitel prokázal znalost učiva
Učitel byl efektivní při komunikaci s obsahem kurzu
Učitel povzbudil zpětnou vazbu od třídy
Učitel projevil skutečný zájem o studenty
Učitel byl tímto kurzem nadšený

6.

Doporučili byste tento kurz ostatním studentům?

7.

Uveďte jakékoli připomínky nebo návrhy, které by mohly v budoucnu pomoci vylepšit tento kurz?

Strana 1/1

Powered by Survs