Create your own survey using this template with Survs. Learn more

Cursusevaluatie-enquête

1.

Gelieve de volgende velden in te vullen:
2.

Welke algemene beoordeling zou u de cursus geven?

3.

Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende uitspraken:

Helemaal niet mee eens Het oneens zijn Neutrale Mee eens Sterk mee eens
De doelstellingen van de cursus waren duidelijk
De cursusboeken waren duidelijk en goed geschreven
De opdrachten waren geschikt voor het niveau van deze klas
De cursus heeft mijn interesse in het onderwerp vergroot
De cursus kwam overeen met mijn verwachtingen

4.

Welke algemene beoordeling zou je de leraar geven?

5.

Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende uitspraken:

Helemaal mee oneens Het oneens zijn Neutrale Mee eens Sterk mee eens
De docent toonde kennis van de leerstof
De docent was effectief in het communiceren van de inhoud van de cursus
De leraar moedigde feedback van de klas aan
De leraar toonde oprechte bezorgdheid voor de studenten
De docent was enthousiast over de cursus

6.

Zou je deze cursus aanbevelen aan andere studenten?

7.

Kunt u opmerkingen of suggesties geven die deze cursus in de toekomst kunnen helpen verbeteren?

Bladzijde 1/1

Powered by Survs