Create your own survey using this template with Survs. Learn more

סקר הערכת קורסים

1.

אנא מלא את השדות הבאים:
2.

איזה דירוג כולל היית נותן לקורס?

3.

אנא ציין את רמת הסכמתך עם ההצהרות הבאות:

מאוד לא מסכים לא מסכים ניטראלי לְהַסכִּים מסכים לחלוטין
יעדי הקורס היו ברורים
ספרי הלימוד בקורס היו ברורים וכתובים היטב
המטלות היו מתאימות לרמת הכיתה הזו
הקורס הגביר את העניין שלי בנושא
הקורס תאם את הציפיות שלי

4.

איזה דירוג כולל היית נותן למורה?

5.

אנא ציין את רמת הסכמתך עם ההצהרות הבאות:

מאוד לא מסכים לא מסכים ניטראלי לְהַסכִּים מסכים לחלוטין
המורה הפגין ידע בנושא
המורה היה אפקטיבי בתקשורת על תכני הקורס
המורה עודד משוב מהכיתה
המורה גילה דאגה אמיתית לתלמידים
המורה התלהב מהקורס

6.

האם היית ממליץ על קורס זה לסטודנטים אחרים?

7.

אנא ספק הערות או הצעות העשויות לסייע בשיפור קורס זה בעתיד?

עמוד 1/1

Powered by Survs