Create your own survey using this template with Survs. Learn more

Tinjauan Penilaian Kursus

1.

Sila isi medan berikut:
2.

Apakah penilaian keseluruhan yang akan anda berikan untuk kursus ini?

3.

Sila nyatakan tahap persetujuan anda dengan pernyataan berikut:

Sangat tidak setuju Tidak bersetuju Berkecuali Setuju Sangat bersetuju
Objektif kursus adalah jelas
Buku teks kursus adalah jelas dan ditulis dengan baik
Tugasan yang sesuai untuk tahap kelas ini
Kursus ini meningkatkan minat saya terhadap subjek ini
Kursus ini sesuai dengan jangkaan saya

4.

Apakah penilaian keseluruhan yang akan anda berikan kepada guru?

5.

Sila nyatakan tahap persetujuan anda dengan pernyataan berikut:

Sangat tidak setuju Tidak bersetuju Berkecuali Setuju Sangat bersetuju
Guru menunjukkan pengetahuan tentang isi pelajaran
Guru berkesan dalam menyampaikan isi pelajaran
Guru menggalakkan maklum balas dari kelas
Guru menunjukkan keprihatinan yang tulen kepada pelajar
Guru bersemangat mengikuti kursus ini

6.

Adakah anda mengesyorkan kursus ini kepada pelajar lain?

7.

Sila berikan komen atau cadangan yang mungkin dapat membantu meningkatkan kursus ini di masa hadapan?

Halaman 1/1

Powered by Survs