Create your own survey using this template with Survs. Learn more

Kursevalueringsundersøkelse

1.

Fyll ut følgende felt:
2.

Hvilken samlet vurdering vil du gi kurset?

3.

Vennligst oppgi avtalenivå med følgende utsagn:

Sterkt uenig Være uenig Nøytral Bli enige Helt enig
Kursmålene var klare
Kursets lærebøker var tydelige og velskrevne
Oppgavene var passende for nivået i denne klassen
Kurset økte interessen min for faget
Kurset samsvarte med forventningene mine

4.

Hvilken samlet vurdering vil du gi læreren?

5.

Vennligst oppgi avtalenivå med følgende uttalelser:

Sterkt uenig Være uenig Nøytral Bli enige Helt enig
Læreren demonstrerte kunnskap om emnet
Læreren var effektiv i å formidle innholdet i kurset
Læreren oppfordret til tilbakemelding fra klassen
Læreren viste oppriktig omtanke for elevene
Læreren var begeistret for kurset

6.

Vil du anbefale dette kurset til andre studenter?

7.

Gi noen kommentarer eller forslag som kan bidra til å forbedre dette kurset i fremtiden?

Side 1/1

Powered by Survs