Create your own survey using this template with Survs. Learn more

Ankieta oceny kursu

1.

Proszę wypełnić poniższe pola:
2.

Jaką ogólną ocenę dałbyś kursowi?

3.

Wskaż, w jakim stopniu zgadzasz się z następującymi stwierdzeniami:

Kategorycznie się nie zgadzam Nie zgadzać się Neutralny Zgodzić się Stanowczo się zgadzam
Cele kursu były jasne
Podręczniki do kursu były jasne i dobrze napisane
Zadania były adekwatne do poziomu tej klasy
Kurs zwiększył moje zainteresowanie tematem
Kurs odpowiadał moim oczekiwaniom

4.

Jaką ogólną ocenę dałbyś nauczycielowi?

5.

Wskaż, w jakim stopniu zgadzasz się z następującymi stwierdzeniami:

Kategorycznie się nie zgadzam Nie zgadzać się Neutralny Zgodzić się Stanowczo się zgadzam
Nauczyciel wykazał się znajomością tematyki
Nauczyciel skutecznie komunikował treść kursu
Nauczyciel zachęcał do otrzymywania informacji zwrotnych od klasy
Nauczyciel okazał szczerą troskę o uczniów
Nauczyciel był entuzjastycznie nastawiony do kursu

6.

Czy poleciłbyś ten kurs innym studentom?

7.

Proszę o uwagi lub sugestie, które mogą pomóc w ulepszeniu tego kursu w przyszłości.

Strona 1/1

Powered by Survs