Create your own survey using this template with Survs. Learn more

Kursutvärderingsundersökning

1.

Fyll i följande fält:
2.

Vilket övergripande betyg skulle du ge kursen?

3.

Vänligen ange din nivå av överensstämmelse med följande uttalanden:

Håller inte med Instämmer inte alls Neutral Hålla med Håller starkt med
Kursmålen var tydliga
Kursböckerna var tydliga och välskrivna
Uppgifterna var lämpliga för nivån i denna klass
Kursen ökade mitt intresse för ämnet
Kursen motsvarade mina förväntningar

4.

Vilket övergripande betyg skulle du ge läraren?

5.

Vänligen ange din nivå av överenskommelse med följande uttalanden:

Håller inte med Instämmer inte alls Neutral Hålla med Håller starkt med
Läraren visade kunskap om ämnet
Läraren var effektiv i att kommunicera innehållet i kursen
Läraren uppmuntrade feedback från klassen
Läraren visade uppriktig omtanke för eleverna
Läraren var entusiastisk över kursen

6.

Skulle du rekommendera den här kursen till andra studenter?

7.

Vänligen ge några kommentarer eller förslag som kan hjälpa till att förbättra den här kursen i framtiden?

Sida 1/1

Powered by Survs