Create your own survey using this template with Survs. Learn more

Ders Değerlendirme Anketi

1.

Lütfen aşağıdaki alanları doldurun:
2.

Kursa hangi genel derecelendirmeyi verirsiniz?

3.

Lütfen aşağıdaki ifadelere ne ölçüde katıldığınızı belirtin:

Kesinlikle katılmamak Katılmıyorum Nötr Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Kursun hedefleri açıktı
Ders kitapları açık ve iyi yazılmıştı
Ödevler bu sınıfın seviyesine uygundu
Kurs konuya ilgimi artırdı
Kurs beklentilerime karşılık geldi

4.

Öğretmene hangi genel derecelendirmeyi verirsiniz?

5.

Lütfen aşağıdaki ifadelere ne ölçüde katıldığınızı belirtin:

Kesinlikle katılmamak Katılmıyorum Nötr Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Öğretmen konuyla ilgili bilgisini gösterdi
Öğretmen, dersin içeriğini aktarmada etkiliydi
Öğretmen sınıftan geri bildirimi teşvik etti
Öğretmen öğrencilere gerçekten ilgi gösterdi
Öğretmen kurs hakkında hevesliydi

6.

Bu kursu diğer öğrencilere tavsiye eder misin?

7.

Lütfen bu kursu gelecekte iyileştirmeye yardımcı olabilecek herhangi bir yorum veya öneri sağlayın.

Sayfa 1/1

Powered by Survs