Create your own survey using this template with Survs. Learn more

แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

1.

คุณใช้ผลิตภัณฑ์มานานแค่ไหน?

2.

คุณใช้ผลิตภัณฑ์ของเราบ่อยแค่ไหน?

3.

เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์ของเราคือ:

4.

โดยรวมแล้วคุณพอใจกับผลิตภัณฑ์มากน้อยเพียงใด

5.

คุณจะแนะนำผลิตภัณฑ์ของเราให้เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานหรือไม่?

6.

คุณชอบอะไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้?

7.

คุณไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

8.

คุณจะให้คำแนะนำอะไรเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์

หน้า 1/1

Powered by Survs