Create your own survey using this template with Survs. Learn more

סקר משוב על התורמים

1.

איך שמעת על הגיוס שלנו?

2.

עד כמה ברור הארגון שלנו הסביר את יעדי הגיוס שלנו?

3.

באיזו מידה הסביר הארגון שלנו כיצד תושקע תרומתך?

4.

איך תרמת את התרומה שלך:

5.

מה הכי אהבת בגיוס הכספים שלנו?

6.

מה הכי פחות אהבת בגיוס התרומות שלנו?

7.

אילו שיפורים ניתן לעשות בגיוס הכספים שלנו?

8.

כמה הסבירות שתשתתף בגיוס הכספים שלנו בשנה הבאה?

9.

באילו תחומים / נושאים אתה הכי מעוניין לתמוך?

10.

בסך הכל, עד כמה אתה מרוצה מניסיונך בגיוס התרומות שלנו?

11.

אם תרצה לקבל מידע על הארגון שלנו ועל קמפיינים עתידיים לגיוס כספים, אנא ספק לנו את איש הקשר שלך למטה.

עמוד 1/1

Powered by Survs