Create your own survey using this template with Survs. Learn more

Изследване на изхода на служителите

1.

Защо напускате компанията?

 • По-високо заплащане
 • Ползи
 • По-добра възможност за работа
 • Заменям
 • Конфликт с други служители
 • Конфликт с мениджърите
 • Семейни и лични причини
 • Преместване / преместване
 • Промяна в кариерата
 • Здраве
 • Фирмена нестабилност
 • Друго, моля, посочете.

2.

От колко време мислите за напускане?

3.

Кое е вашето ниво на удовлетвореност от следните аспекти?

Много неудовлетворен Неудовлетворен Неутрален Удовлетворен Много доволен
Фирмени цели
Заплата
Интересна работа
Количество работа
Връзка с колеги
Обучение
Директен мениджър
Потенциал за промоция
Социални осигуровки
Фирмени ценности
Трудова атмосфера
Признание за работата ми
Работна атмосфера

4.

Какво ви хареса най-много в работата ви?

5.

Какво най-малко ви хареса в работата ви?

6.

Имате ли предложения за подобряване на условията на труд?

7.

Бихте ли препоръчали тази компания на приятелите си като добро място за работа?

Страница 1/1

Powered by Survs