Create your own survey using this template with Survs. Learn more

Průzkum zaměstnaneckých odchodů

1.

Proč opouštíš společnost?

 • Vyšší plat
 • Výhody
 • Lepší pracovní příležitost
 • Dojíždět
 • Konflikt s ostatními zaměstnanci
 • Konflikt s manažery
 • Rodinné a osobní důvody
 • Přemístění / přesun
 • Změna kariéry
 • Zdraví
 • Nestabilita společnosti
 • Jiné, prosím upřesněte.

2.

Jak dlouho přemýšlíš o odchodu?

3.

Jaká je vaše úroveň spokojenosti s následujícími aspekty?

Velmi nespokojený Nespokojený Neutrální Spokojený Velmi spokojen
Cíle společnosti
Mzda
Zajímavá práce
Množství práce
Vztah s kolegy
Výcvik
Přímý manažer
Potenciál pro propagaci
Sociální dávky
Hodnoty společnosti
Pracovní atmosféra
Uznání mé práce
Pracovní atmosféra

4.

Co se vám na vaší práci nejvíce líbilo?

5.

Co se vám na vaší práci líbilo nejméně?

6.

Máte nějaké návrhy na zlepšení pracovních podmínek?

7.

Doporučili byste tuto společnost svým přátelům jako dobré místo pro práci?

Strana 1/1

Powered by Survs