Create your own survey using this template with Survs. Learn more

Undersøkelse om ansattes utgang

1.

Hvorfor forlater du selskapet?

 • Høyere lønn
 • fordeler
 • Bedre jobbmulighet
 • Pendle
 • Konflikt med andre ansatte
 • Konflikt med ledere
 • Familie- og personlige grunner
 • Flytting / flytting
 • Karriereendring
 • Helse
 • Bedriftens ustabilitet
 • Annet, spesifiser.

2.

Hvor lenge har du tenkt på å dra?

3.

Hvilket tilfredshetsnivå har du med følgende aspekter?

Svært misfornøyd Misfornøyd Nøytral Fornøyd Veldig fornøyd
Bedriftens mål
Lønn
Interessant jobb
Mengde arbeid
Forholdet til kolleger
Opplæring
Direkte leder
Potensial for forfremmelse
Sosiale fordeler
Bedriftsverdier
Arbeidsatmosfære
Anerkjennelse av arbeidet mitt
Arbeidsatmosfære

4.

Hva likte du mest med arbeidet ditt?

5.

Hva likte du minst med arbeidet ditt?

6.

Har du noen forslag for å forbedre arbeidsforholdene?

7.

Vil du anbefale dette selskapet til vennene dine som et godt sted å jobbe?

Side 1/1

Powered by Survs