Create your own survey using this template with Survs. Learn more

Undersökning för anställda

1.

Varför lämnar du företaget?

 • Högre lön
 • Fördelar
 • Bättre jobbmöjligheter
 • Pendla
 • Konflikt med andra anställda
 • Konflikt med chefer
 • Familj och personliga skäl
 • Flytt / flytt
 • Karriär byte
 • Hälsa
 • Företagets instabilitet
 • Övrigt, var vänlig specificera.

2.

Hur länge har du funderat på att lämna?

3.

Vilken är din tillfredsställelse med följande aspekter?

Väldigt missnöjd Missnöjd Neutral Nöjd Väldigt Nöjd
Företagets mål
Lön
Intressant jobb
Mängden arbete
Förhållande med kollegor
Träning
Närmaste chef
Potential för marknadsföring
Sociala fördelar
Företagets värden
Arbetsatmosfär
Erkännande av mitt arbete
Arbetsatmosfär

4.

Vad tyckte du mest om i ditt arbete?

5.

Vad tyckte du minst om ditt arbete?

6.

Har du några förslag för att förbättra arbetsförhållandena?

7.

Skulle du rekommendera detta företag till dina vänner som ett bra ställe att arbeta på?

Sida 1/1

Powered by Survs