Create your own survey using this template with Survs. Learn more

Проучване на удовлетвореността на служителите

1.

От колко време работите във фирмата?

2.

В кой отдел работите?

3.

Като цяло, колко сте доволни от настоящата си работа?

4.

Доколко сте доволни от следните аспекти на вашата работа?

Много неудовлетворен Неудовлетворен Неутрален Удовлетворен Много доволен
Заплата
Ползи
Управление
Възможности за растеж
Общо удовлетворение

5.

Кое е най-доброто нещо в работата за тази компания?

6.

Бихте ли препоръчали приятел да кандидатства за работа в тази компания?

7.

Какво бихме могли да направим, за да подобрим вашето ниво на удовлетвореност като служител?

Страница 1/1

Powered by Survs