Create your own survey using this template with Survs. Learn more

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

1.

Jak dlouho ve společnosti pracujete?

2.

Ve kterém oddělení pracujete?

3.

Jak jste celkově spokojeni se svou současnou prací?

4.

Jak jste spokojeni s následujícími aspekty své práce?

Velmi nespokojený Nespokojený Neutrální Spokojený Velmi spokojen
Plat
Výhody
Řízení
Růstové příležitosti
Celková spokojenost

5.

Co je nejlepší na práci pro tuto společnost?

6.

Doporučili byste příteli, aby se ucházel o práci v této společnosti?

7.

Co bychom mohli udělat pro zlepšení vaší úrovně spokojenosti jako zaměstnance?

Strana 1/1

Powered by Survs