Create your own survey using this template with Survs. Learn more

סקר שביעות רצון עובדים

1.

כמה זמן עבדת בחברה?

2.

באיזה מחלקה אתה עובד?

3.

בסך הכל, עד כמה אתה מרוצה מהעבודה הנוכחית שלך?

4.

עד כמה אתה מרוצה מההיבטים הבאים בתפקידך?

מאוד לא מרוצה לא מרוצה ניטראלי מרוצה מאוד מרוצה
שכר
יתרונות
הַנהָלָה
הזדמנויות צמיחה
שביעות רצון כללית

5.

מה הדבר הטוב ביותר בעבודה בחברה זו?

6.

האם היית מפנה חבר לבקשה לעבודה בחברה זו?

7.

מה נוכל לעשות כדי לשפר את רמת שביעות הרצון שלך כשכיר?

עמוד 1/1

Powered by Survs