Create your own survey using this template with Survs. Learn more

Tinjauan Kepuasan Pekerja

1.

Berapa lama anda bekerja di syarikat itu?

2.

Di jabatan mana anda bekerja?

3.

Secara keseluruhan, sejauh mana anda berpuas hati dengan pekerjaan anda sekarang?

4.

Sejauh mana anda berpuas hati dengan aspek pekerjaan anda berikut?

Sangat tidak puas hati Tidak berpuas hati Berkecuali Berpuas hati Sangat Berpuas Hati
Gaji
Kebaikan
Pengurusan
Peluang pertumbuhan
Kepuasan keseluruhan

5.

Apakah perkara terbaik untuk bekerja di syarikat ini?

6.

Adakah anda merujuk rakan untuk melamar pekerjaan di syarikat ini?

7.

Apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan tahap kepuasan anda sebagai pekerja?

Halaman 1/1

Powered by Survs