Create your own survey using this template with Survs. Learn more

Undersøkelse om tilfredshet av ansatte

1.

Hvor lenge har du jobbet i selskapet?

2.

Hvilken avdeling jobber du i?

3.

Totalt sett, hvor fornøyd er du med din nåværende jobb?

4.

Hvor fornøyd er du med følgende aspekter av jobben din?

Svært misfornøyd Misfornøyd Nøytral Fornøyd Veldig fornøyd
Lønn
fordeler
Ledelse
Vekstmuligheter
Generell tilfredshet

5.

Hva er det beste med å jobbe for dette selskapet?

6.

Vil du henvise en venn til å søke jobb hos dette selskapet?

7.

Hva kan vi gjøre for å forbedre din tilfredshet som ansatt?

Side 1/1

Powered by Survs