Create your own survey using this template with Survs. Learn more

Undersökning om nöjdhet för anställda

1.

Hur länge har du arbetat på företaget?

2.

I vilken avdelning arbetar du?

3.

Sammantaget, hur nöjd är du med ditt nuvarande jobb?

4.

Hur nöjd är du med följande aspekter av ditt jobb?

Väldigt missnöjd Missnöjd Neutral Nöjd Väldigt Nöjd
Lön
Fördelar
Förvaltning
Tillväxtmöjligheter
Övergripande tillfredsställelse

5.

Vad är det bästa med att arbeta för det här företaget?

6.

Skulle du hänvisa en vän för att ansöka om jobb hos det här företaget?

7.

Vad kan vi göra för att förbättra din tillfredsställelse som anställd?

Sida 1/1

Powered by Survs