Create your own survey using this template with Survs. Learn more

แบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน

1.

คุณทำงานที่ บริษัท มานานแค่ไหน?

2.

คุณทำงานในแผนกไหน

3.

โดยรวมแล้วคุณพอใจกับงานปัจจุบันมากน้อยเพียงใด

4.

คุณพอใจกับงานด้านต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด

ไม่พอใจมาก ไม่พอใจ เป็นกลาง พอใจ พึงพอใจมาก
เงินเดือน
สิทธิประโยชน์
การจัดการ
โอกาสในการเติบโต
ความพึงพอใจโดยรวม

5.

อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดในการทำงานกับ บริษัท นี้?

6.

คุณจะแนะนำเพื่อนให้สมัครงานที่ บริษัท นี้หรือไม่?

7.

เราจะทำอย่างไรเพื่อปรับปรุงระดับความพึงพอใจของคุณในฐานะพนักงาน

หน้า 1/1

Powered by Survs