Create your own survey using this template with Survs. Learn more

סקר הערכת אירועים

1.

איך שמעת על האירוע הזה?

2.

בסך הכל איך היית מדרג את האירוע?

3.

אנא דרג את ההיבטים הבאים באירוע:

עני יריד טוֹב טוב מאוד מְעוּלֶה
עֲלוּת
לוח זמנים
תהליך רישום
רמקולים
תכנית
מקום
חֲנָיָה
הוֹבָלָה
מזון

4.

בסך הכל, עד כמה אתה מרוצה מהאירוע?

5.

האם היית ממליץ על האירוע לחברים או קולגות?

6.

מה הכי אהבת באירוע?

7.

מה הכי אהבת באירוע?

8.

האם ברצונך להמליץ ​​על דוברים כלשהם לכנס בשנה הבאה?

9.

אילו המלצות נוספות הייתם ממליצים לשיפור האירוע?

עמוד 1/1

Powered by Survs