Create your own survey using this template with Survs. Learn more

Проучване за планиране на събития

1.

Как чухте за това събитие?

2.

Доколко се интересувате от присъствието на това събитие?

3.

Ако не, моля, кажете ни защо:

4.

Обмисляме няколко различни места за това събитие. Кое бихте предпочели?

  • Местоположение 1
  • Местоположение 2
  • Местоположение 3
  • Местоположение 4

5.

Кои от следните дати работят най-добре за вас?

  • Дата 1
  • Дата 2
  • Дата 3
  • Дата 4

6.

Имате ли някакви диетични ограничения?

7.

Има ли конкретни теми, за които бихте се заинтересували да научите на това събитие?

8.

Има ли въпроси, които бихте искали да бъдат разгледани на това събитие?

9.

Има ли лектори, които бихте искали да препоръчате за това събитие?

10.

Искате ли да получите допълнителна информация относно това събитие?

11.

Ако отговорът е да, как можем най-добре да се свържем с вас?

Страница 1/1

Powered by Survs