Create your own survey using this template with Survs. Learn more

סקר תכנון אירועים

1.

איך שמעת על האירוע הזה?

2.

עד כמה אתה מעוניין להשתתף באירוע זה?

3.

אם לא, אנא ספר לנו מדוע:

4.

אנו שוקלים כמה מיקומים שונים לאירוע זה. מהי העדפתך?

  • מיקום 1
  • מיקום 2
  • מיקום 3
  • מיקום 4

5.

איזה מהתאריכים הבאים הכי מתאים לך?

  • תאריך 1
  • תאריך 2
  • תאריך 3
  • תאריך 4

6.

האם יש לך מגבלות תזונתיות כלשהן?

7.

האם יש נושאים ספציפיים שהיית מעוניין ללמוד עליהם באירוע זה?

8.

האם יש שאלות שאתה מעוניין להתייחס אליה באירוע זה?

9.

האם יש רמקולים שאתה רוצה להמליץ ​​עליהם לאירוע זה?

10.

האם ברצונך לקבל מידע נוסף הנוגע לאירוע זה?

11.

אם כן, כיצד נוכל ליצור איתך קשר בצורה הטובה ביותר?

עמוד 1/1

Powered by Survs