Create your own survey using this template with Survs. Learn more

Tinjauan Perancangan Acara

1.

Bagaimana anda mendengar tentang peristiwa ini?

2.

Sejauh manakah anda berminat untuk menghadiri acara ini?

3.

Sekiranya tidak, beritahu kami sebabnya:

4.

Kami sedang mempertimbangkan beberapa lokasi berbeza untuk acara ini. Mana yang anda mahu?

  • Lokasi 1
  • Lokasi 2
  • Lokasi 3
  • Lokasi 4

5.

Antara tarikh berikut, yang manakah paling sesuai untuk anda?

  • Tarikh 1
  • Tarikh 2
  • Tarikh 3
  • Tarikh 4

6.

Adakah anda mempunyai sekatan diet?

7.

Adakah terdapat topik khusus yang ingin anda pelajari di acara ini?

8.

Adakah terdapat sebarang pertanyaan yang ingin anda kemukakan pada acara ini?

9.

Adakah terdapat pembesar suara yang anda ingin cadangkan untuk acara ini?

10.

Adakah anda ingin menerima maklumat tambahan mengenai acara ini?

11.

Sekiranya ya, bagaimana cara terbaik untuk menghubungi kami?

Halaman 1/1

Powered by Survs