Create your own survey using this template with Survs. Learn more

Händelse planeringsundersökning

1.

Hur hörde du om det här evenemanget?

2.

Hur intresserad är du av att delta i detta evenemang?

3.

Om inte, berätta varför:

4.

Vi överväger flera olika platser för detta evenemang. Vilken föredrar du?

  • Plats 1
  • Plats 2
  • Plats 3
  • Plats 4

5.

Vilka av följande datum fungerar bäst för dig?

  • Datum 1
  • Datum 2
  • Datum 3
  • Datum 4

6.

Har du några kostbegränsningar?

7.

Finns det några specifika ämnen som du skulle vara intresserad av att lära dig mer om vid det här evenemanget?

8.

Finns det några frågor som du vill ta itu med vid det här evenemanget?

9.

Finns det några högtalare som du vill rekommendera för det här evenemanget?

10.

Vill du få ytterligare information om detta evenemang?

11.

Om ja, hur kan vi bäst kontakta dig?

Sida 1/1

Powered by Survs