Create your own survey using this template with Survs. Learn more

Проучване за оценка на набирането на средства

1.

Набра ли вашата организация достатъчно пари, за да постигне целите си за набиране на средства тази година?

2.

В сравнение с миналата година целите Ви за набиране на средства увеличавали ли са се, намалявали или са останали приблизително еднакви

3.

Като цяло, колко сте доволни от съществуващата програма за набиране на средства?

4.

Опишете отношението си към набирането на средства.

5.

Какъв процент от годишния Ви бюджет се финансира чрез набиране на средства?

6.

Приблизително колко събития за набиране на средства организирате годишно?

7.

Какви видове събития за набиране на средства организирате?

  • Вечеря
  • Търг
  • Томбола
  • руго, моля, посочете

8.

Какво друго прави вашата организация, за да събира пари?

9.

Кой е вашият най-успешен набиране на средства всяка година?

10.

Какъв е средният брой участници в някой от набирането на средства?

11.

Колко хора контролират усилията за набиране на средства на вашата организация?

12.

Проучвате ли членството си за това какви набиратели на средства да се държат и кога да се проведат?

13.

Колко често вашата организация използва социални медии (напр. Facebook, Twitter и др.), За да набира пари?

14.

Опишете хората, които са най-добрите набиращи средства във вашата организация.

Страница 1/1

Powered by Survs