Create your own survey using this template with Survs. Learn more

Průzkum hodnocení získávání finančních prostředků

1.

Shromáždila vaše organizace v letošním roce dostatek peněz k dosažení svých cílů v oblasti získávání finančních prostředků?

2.

Oproti minulému roku se vaše cíle v oblasti získávání finančních prostředků zvýšily, snížily nebo zůstaly přibližně stejné?

3.

Jak jste celkově spokojeni se stávajícím programem získávání finančních prostředků?

4.

Popište svůj postoj k získávání finančních prostředků.

5.

Jaké procento vašeho ročního rozpočtu je financováno prostřednictvím fundraisingu?

6.

Přibližně kolik fundraisingových akcí pořádáte ročně?

7.

Jaké typy fundraisingových akcí pořádáte?

  • Večeře
  • Aukce
  • Tombola
  • Jiné, prosím upřesněte

8.

Co dalšího dělá vaše organizace pro získávání peněz?

9.

Jaká je vaše nejúspěšnější sbírka každý rok?

10.

Jaký je průměrný počet účastníků některé z vašich finančních prostředků?

11.

Kolik lidí dohlíží na úsilí vaší organizace o získávání finančních prostředků?

12.

Dotazujete se na své členství ohledně toho, jaké fundraisery uspořádat a kdy?

13.

Jak často vaše organizace používá k získávání peněz sociální média (např. Facebook, Twitter atd.)?

14.

Popište lidi, kteří jsou nejlepšími fundraisery vaší organizace.

Strana 1/1

Powered by Survs