Create your own survey using this template with Survs. Learn more

Evaluatie-enquête fondsenwerving

1.

Heeft uw organisatie genoeg geld ingezameld om dit jaar haar inzamelingsdoelen te bereiken?

2.

Zijn uw inzamelingsdoelen verhoogd, verlaagd of ongeveer hetzelfde gebleven in vergelijking met vorig jaar?

3.

Hoe tevreden bent u in het algemeen over het bestaande fondsenwervingsprogramma?

4.

Beschrijf uw houding ten opzichte van fondsenwerving.

5.

Welk percentage van uw jaarlijkse budget wordt gefinancierd via fondsenwerving?

6.

Hoeveel geldinzamelingsevenementen organiseert u ongeveer per jaar?

7.

Welke soorten fondsenwervende evenementen organiseert u?

  • Avondeten
  • Veiling
  • Verloten
  • Anders, gelieve te specificeren

8.

Wat doet uw organisatie nog meer om geld in te zamelen?

9.

Wat is je meest succesvolle inzamelingsactie per jaar?

10.

Wat is het gemiddelde aantal deelnemers aan een van uw inzamelingsacties?

11.

Hoeveel mensen houden toezicht op de fondsenwerving van uw organisatie?

12.

Vraag je je lidmaatschap af welke fondsenwervers je moet houden en wanneer je ze moet houden?

13.

Hoe vaak gebruikt uw organisatie sociale media (bijv. Facebook, Twitter, etc.) om geld in te zamelen?

14.

Beschrijf de mensen die de beste fondsenwervers van uw organisatie zijn.

Bladzijde 1/1

Powered by Survs