Create your own survey using this template with Survs. Learn more

Kajian Penilaian Pengumpulan Dana

1.

Adakah organisasi anda mengumpulkan wang yang cukup untuk mencapai matlamat penggalangan dana tahun ini?

2.

Berbanding dengan tahun lalu, apakah tujuan penggalangan dana Anda meningkat, menurun, atau tetap sama?

3.

Secara keseluruhan, sejauh mana anda berpuas hati dengan program penggalangan dana yang ada?

4.

Huraikan sikap anda terhadap penggalangan dana.

5.

Berapakah peratusan anggaran tahunan anda yang dibiayai melalui penggalangan dana?

6.

Kira-kira berapa acara penggalangan dana yang anda adakan setiap tahun?

7.

Apakah jenis acara penggalangan dana yang anda adakan?

  • Makan malam
  • Lelong
  • Raffle
  • Lain-lain, sila nyatakan

8.

Apa lagi yang dilakukan oleh organisasi anda untuk mengumpulkan wang?

9.

Apakah pengumpulan dana anda yang paling berjaya setiap tahun?

10.

Berapakah jumlah purata peserta di mana-mana penggalangan dana anda?

11.

Berapa banyak orang yang mengawasi usaha penggalangan dana organisasi anda?

12.

Adakah anda meninjau keanggotaan anda mengenai apa yang harus dimiliki oleh penggalangan dana dan kapan harus diadakan?

13.

Berapa kerapkah organisasi anda menggunakan media sosial (mis., Facebook, Twitter, dll.) Untuk mengumpulkan wang?

14.

Huraikan orang yang merupakan pengumpul dana terbaik organisasi anda.

Halaman 1/1

Powered by Survs