Create your own survey using this template with Survs. Learn more

Evaluering av fundraising evaluering

1.

Samlet organisasjonen inn nok penger til å nå sine innsamlingsmål i år?

2.

Har innsamlingsmålene dine økt, redusert eller vært omtrent det samme i forhold til i fjor?

3.

Totalt sett, hvor fornøyd er du med det eksisterende innsamlingsprogrammet?

4.

Beskriv holdningen din til fundraising.

5.

Hvor stor prosentandel av ditt årlige budsjett finansieres gjennom innsamling?

6.

Omtrent hvor mange innsamlingsarrangementer arrangerer du per år?

7.

Hvilke typer innsamlingsarrangementer er du vert for?

  • Middag
  • Auksjon
  • Lotteri
  • Annet, spesifiser

8.

Hva mer gjør organisasjonen din for å skaffe penger?

9.

Hva er din mest vellykkede innsamling hvert år?

10.

Hva er gjennomsnittlig antall deltakere i noen av innsamlingene dine?

11.

Hvor mange overvåker organisasjonens innsamlingsaksjon?

12.

Undersøker du medlemskapet ditt om hvilke innsamlingsaksjoner du skal holde og når du skal holde dem?

13.

Hvor ofte bruker organisasjonen sosiale medier (f.eks. Facebook, Twitter osv.) For å skaffe penger?

14.

Beskriv menneskene som er organisasjonens beste innsamlingsaksjoner.

Side 1/1

Powered by Survs