Create your own survey using this template with Survs. Learn more

Undersökningsutvärderingsundersökning

1.

Samlade din organisation in tillräckligt med pengar för att nå sina insamlingsmål i år?

2.

Har dina insamlingsmål ökat, minskat eller varit oförändrade jämfört med förra året?

3.

Sammantaget, hur nöjd är du med det befintliga insamlingsprogrammet?

4.

Beskriv din inställning till insamling.

5.

Hur stor andel av din årliga budget finansieras genom insamling?

6.

Ungefär hur många insamlingsevenemang är du värd per år?

7.

Vilka typer av insamlingsevenemang är ni värd?

  • Middag
  • Auktion
  • Lotta ut
  • Övrigt, var vänlig specificera

8.

Vad gör din organisation mer för att samla in pengar?

9.

Vad är din mest framgångsrika insamling varje år?

10.

Vad är det genomsnittliga antalet deltagare i någon av dina insamlingar?

11.

Hur många personer övervakar din organisations insamlingsinsatser?

12.

Undersöker du ditt medlemskap om vilka insamlingar du ska hålla och när du ska hålla dem?

13.

Hur ofta använder din organisation sociala medier (t.ex. Facebook, Twitter, etc.) för att samla in pengar?

14.

Beskriv de personer som är din organisations bästa insamlingar.

Sida 1/1

Powered by Survs