Create your own survey using this template with Survs. Learn more

Анкета за оценка на учителите

1.

Моля, попълнете следните полета:
2.

Моля, посочете нивото си на съгласие със следните твърдения:

Силно несъгласие Не съм съгласен Неутрален Съгласен Категорично съгласен
Учителят демонстрира знания по предмета
Учителят беше ефективен при предаването на съдържанието на курса
Учителят ясно съобщи целите и изискванията
Учителят насърчава обратната връзка от класа
Учителят беше достъпен и готов да окаже помощ
Учителят показа истинска загриженост за учениците
Учителят беше ентусиазиран от курса

3.

Като цяло, как бихте оценили този учител?

4.

Бихте ли препоръчали този учител на други ученици?

5.

Имате ли предложения за подобрение?

Страница 1/1

Powered by Survs