Create your own survey using this template with Survs. Learn more

Průzkum hodnocení učitelů

1.

Vyplňte prosím následující pole:
2.

S následujícími prohlášeními uveďte, do jaké míry souhlasíte:

Rozhodně nesouhlasím Nesouhlasit Neutrální Souhlasit Velmi souhlasím
Učitel prokázal znalost učiva
Učitel byl efektivní při komunikaci s obsahem kurzu
Učitel jasně sdělil cíle a požadavky
Učitel povzbudil zpětnou vazbu od třídy
Učitel byl přístupný a ochotný poskytnout pomoc
Učitel projevil skutečný zájem o studenty
Učitel byl tímto kurzem nadšený

3.

Jak byste celkově ohodnotili tohoto učitele?

4.

Doporučili byste tohoto učitele ostatním studentům?

5.

Máte nějaké návrhy na zlepšení?

Strana 1/1

Powered by Survs