Create your own survey using this template with Survs. Learn more

Evaluatie-enquête onder docenten

1.

Gelieve de volgende velden in te vullen:
2.

Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende uitspraken:

Helemaal niet mee eens Het oneens zijn Neutrale Mee eens Sterk mee eens
De docent toonde kennis van de leerstof
De docent was effectief in het communiceren van de inhoud van de cursus
De docent heeft de doelstellingen en vereisten duidelijk gecommuniceerd
De leraar moedigde feedback van de klas aan
De docent was toegankelijk en bereid om hulp te bieden
De leraar toonde oprechte bezorgdheid voor de studenten
De docent was enthousiast over de cursus

3.

Hoe zou u deze docent in het algemeen beoordelen?

4.

Zou je deze docent aanbevelen aan andere studenten?

5.

Heeft u suggesties voor verbetering?

Bladzijde 1/1

Powered by Survs