Create your own survey using this template with Survs. Learn more

Tinjauan Penilaian Guru

1.

Sila isi medan berikut:
2.

Sila nyatakan tahap persetujuan anda dengan pernyataan berikut:

Sangat tidak setuju Tidak bersetuju Berkecuali Setuju Sangat bersetuju
Guru menunjukkan pengetahuan tentang isi pelajaran
Guru berkesan dalam menyampaikan isi pelajaran
Guru menyampaikan objektif dan keperluan dengan jelas
Guru menggalakkan maklum balas dari kelas
Guru itu mudah dihubungi dan bersedia memberikan pertolongan
Guru menunjukkan keprihatinan yang tulen kepada pelajar
Guru bersemangat mengikuti kursus ini

3.

Secara keseluruhan, bagaimana anda menilai guru ini?

4.

Adakah anda akan mengesyorkan guru ini kepada pelajar lain?

5.

Adakah anda mempunyai cadangan untuk penambahbaikan?

Halaman 1/1

Powered by Survs