Create your own survey using this template with Survs. Learn more

Lærerevalueringsundersøkelse

1.

Fyll ut følgende felt:
2.

Vennligst oppgi avtalenivå med følgende utsagn:

Sterkt uenig Være uenig Nøytral Bli enige Helt enig
Læreren demonstrerte kunnskap om emnet
Læreren var effektiv i å formidle innholdet i kurset
Læreren kommuniserte mål og krav tydelig
Læreren oppfordret til tilbakemelding fra klassen
Læreren var tilgjengelig og villig til å gi hjelp
Læreren viste oppriktig omtanke for elevene
Læreren var begeistret for kurset

3.

Totalt sett, hvordan vil du rangere denne læreren?

4.

Vil du anbefale denne læreren til andre studenter?

5.

Har du noen forbedringsforslag?

Side 1/1

Powered by Survs