Create your own survey using this template with Survs. Learn more

Ankieta ewaluacyjna nauczycieli

1.

Proszę wypełnić poniższe pola:
2.

Wskaż, w jakim stopniu zgadzasz się z następującymi stwierdzeniami:

Kategorycznie się nie zgadzam Nie zgadzać się Neutralny Zgodzić się Stanowczo się zgadzam
Nauczyciel wykazał się znajomością tematyki
Nauczyciel skutecznie komunikował treść kursu
Nauczyciel jasno przekazał cele i wymagania
Nauczyciel zachęcał do otrzymywania informacji zwrotnych od klasy
Nauczyciel był dostępny i chętny do pomocy
Nauczyciel okazał szczerą troskę o uczniów
Nauczyciel był entuzjastycznie nastawiony do kursu

3.

Jak ogólnie oceniasz tego nauczyciela?

4.

Czy poleciłbyś tego nauczyciela innym uczniom?

5.

Czy masz jakieś sugestie dotyczące ulepszeń?

Strona 1/1

Powered by Survs