Create your own survey using this template with Survs. Learn more

Lärarutvärderingsundersökning

1.

Fyll i följande fält:
2.

Vänligen ange din nivå av överensstämmelse med följande uttalanden:

Håller inte med Instämmer inte alls Neutral Hålla med Håller starkt med
Läraren visade kunskap om ämnet
Läraren var effektiv i att kommunicera innehållet i kursen
Läraren kommunicerade mål och krav tydligt
Läraren uppmuntrade feedback från klassen
Läraren var tillgänglig och villig att ge hjälp
Läraren visade uppriktig omtanke för eleverna
Läraren var entusiastisk över kursen

3.

Sammantaget, hur skulle du betygsätta den här läraren?

4.

Skulle du rekommendera den här läraren till andra elever?

5.

Har du några förslag på förbättringar?

Sida 1/1

Powered by Survs