Create your own survey using this template with Survs. Learn more

Öğretmen Değerlendirme Anketi

1.

Lütfen aşağıdaki alanları doldurun:
2.

Lütfen aşağıdaki ifadelere ne ölçüde katıldığınızı belirtin:

Kesinlikle katılmamak Katılmıyorum Nötr Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum
Öğretmen konuyla ilgili bilgisini gösterdi
Öğretmen, dersin içeriğini aktarmada etkiliydi
Öğretmen, hedefleri ve gereksinimleri açıkça ifade etti
Öğretmen sınıftan geri bildirimi teşvik etti
Öğretmen erişilebilirdi ve yardım etmeye istekliydi
Öğretmen öğrencilere gerçekten ilgi gösterdi
Öğretmen kurs hakkında hevesliydi

3.

Genel olarak, bu öğretmeni nasıl değerlendirirsiniz?

4.

Bu öğretmeni diğer öğrencilere tavsiye eder misin?

5.

İyileştirme için herhangi bir öneriniz var mı?

Sayfa 1/1

Powered by Survs