Create your own survey using this template with Survs. Learn more

Tinjauan Kepuasan Sukarelawan

1.

Secara keseluruhan, sejauh mana anda berpuas hati dengan pengalaman anda di program sukarelawan kami?

2.

Adakah anda pernah menjadi sukarelawan sebelum ini?

3.

Adakah anda fikir anda akan menjadi sukarelawan lagi bersama kami?

4.

Adakah anda mengesyorkan program kami kepada rakan?

5.

Sila nyatakan kepuasan anda dengan yang berikut:

Buruk Adil Baik Sangat bagus Cemerlang
Tahap komunikasi
Kualiti komunikasi
Bantuan oleh kakitangan
Orientasi / latihan

6.

Sila nyatakan jantina anda:

7.

Sila pilih kategori yang merangkumi usia anda:

8.

Sila masukkan komen tambahan yang anda ada mengenai pengalaman sukarelawan anda.

Halaman 1/1

Powered by Survs