Survey logo

Content Producer Stockholm

Tack för att du vill ge stöd till ett nytt program inom yrkeshögskolan: Content ProducerStockholms Yrkeshögskola.

Din medverkan hjälper Myndigheten för yrkeshögskolan att bevilja rätt utbildningar. Din medverkan är inte bindande för dig eller din arbetsgivare, utan mer ett sätt för dig som yrkesverksam att påtala behovet av en utbildning som denna.

Ett program inom yrkeshögskolan är till för den som vill gå en yrkesutbildning som i det här fallet Content Producer. Utbildningen kommer vara godkänd, kostnadsfri och ge rätt till studiestöd inklusive nya omställningsstudiestödet.

Vill du även bidra med övningsuppgifter, ställa upp som gästföreläsare eller sitta med i utbildningens ledningsgrupp ses också som mycket positivt av myndigheten. Yrkeshögskolan är till för arbetslivet och då ses det givetvis som positivt om arbetslivet ställer upp.

Har du några frågor om avsiktsförklaringen, yrkeshögskolan eller annat, maila info@syh.se eller ring oss direkt på 0200-210 999 så svarar vi!

SKICKA IN DIN AVSIKTSFÖRKLARING SNARAST

Både vi och våra framtida studerande tackar för din medverkan!

Denna avsiktsförklaring gäller:
Content Producer

Utbildningen är bunden, alltså i klassrum, 400 YH-poäng, vilket är 80 veckor, alltså två år. Den sista terminen är arbetsplatsförlagd. Kunskaperna ska vara praktiska och direkt kunna användas i arbetet.

Information om dig
Har du satt dig in i den sökta utbildningens innehåll eller upplägg? (Kan vara genom diskussioner, deltagande i workshop, föredrag eller genom andra kontakter.)

Har du medverkat i framtagning av utbildningens innehåll och upplägg? (Kan vara genom diskussioner, föredrag, workshops eller i samtal framfört dina åsikter.)

Om ja, beskriv på vilket sätt:

Hur många studerande från den aktuella utbildningen uppskattar du att din organisation kommer att att anställa eller köpa tjänster/produkter av på 3-5 års sikt?

Finns det alternativa utbildningsvägar till exempel via internutbildningar, gymnasieskolan, folkhögskolan eller högskolan att rekrytera från till den aktuella yrkesrollen?

Om ja, vilka?

Om ja, förtydliga varför den här YH-utbildningen behövs om de andra utbildningsvägarna finns:

Hur många LIA-platser totalt kan din organisation ställa upp med per utbildningsomgång?

På vilket sätt kommer du och din organisation medverka i den sökta utbildningen?

Beskriv mer utförligt:

Övriga synpunkter: Gärna citat om hur viktigt det är för dig att kunna rekrytera nya medarbetare med denna kompetens.

Följande kommer ske när du klickar SKICKA:

 • Dina svar skickas till oss på Stockholms Yrkeshögskola.
 • Vi skriver in dem i myndighetens system.
 • Du kommer få ett email från Myndigheten för yrkeshögskolan med rubriken Bekräfta referens som ber dig klicka på länken Visa registrerade uppgifter i webbläsaren
 • Du får då se en webbsida med uppgifterna vi fått från dig
 • Du MÅSTE klicka på BEKRÄFTA längst ner på denna webbsida
 • Dina uppgifter lagras hos myndigheten som ett underlag till vilka utbildningar som ska godkännas

  Vi kommer påminna dig när detta sker.

  Bekräftar du inte dina uppgifter genom det mail du får från myndigheten räknas inte din åsikt. Vi uppskattar om du även kontrollerar din skräpkorg så inte något email fastnat där.

  Har du några som helst frågor - tveka inte maila oss på info@syh.se eller ringa 0200-210 999.

  Vi tackar dig för din medverkan!